TEA

Sèrie d’entrevistes per a fer difusió de les síndromes, trastorns i desordres més freqüents a SingularMents. Abril: TEA (Trastorn de l’espectre autista).